SOCIALINIŲ POKYČIŲ INKUBATORIUS

Mes įžiebiame šviesą

Mes čia
domus-solis

Socialinių pokyčių inkubatorius „Domus Solis“

pelno nesiekianti viešoji įstaiga, padedanti bendruomenėms, NVO, socialinėms įmonėms diegti paslaugų inovacijas, kurti partnerių tinklus ir projektuoti socialinio verslo modelius. Konsultuojame įmones įgyvendinant organizacinius pokyčius. Moderuojame apskirtus stalus, bendruomenės susirinkimus, organizuojame seminarus, konferencijas, forumus ar diskusijas. Dirbame su moksliškai pagrįstais ir pasaulyje pripažintais metodais, pirmenybę teikdami mokymuisi iš patirties ir mąstymo transformacijas skatinančioms veikloms.

ivyke-projektai

Įvykę projektai

ivyke-renginiai-two
SAVIŽUDYBIŲ PREVENCIJOS PROJEKTAS
Savivaldybių kultūros darbuotojų kvalifikacijos poreikių tyrimas
Transformuojantys pardavimai
IRRESISTIBLE BUSINESS
Atviro dialogo seminaras “Socialinis virsmas Lietuvoje: nuo įstaigos prie bendruomenės”
TEORIJA – U: Mokymasis iš ateities
mokymai

Mokymai

left-test
 • STRUCTOGRAM® – asmenybės pažinimo sistema
 • Rezultatyvus lėšų pritraukimas
 • Derybų mokymai vykdant viešuosius pirkimus
 • Elgesys konfliktinėje situacijoje, situacijos valdymas
 • Verslo plėtra bendruomenėse taikant vadybos inovacijas
 • Veikti, kaip veikia strategai. Strateginio mąstymo ir elgsenos pratybos
 • Vietos verslų bendradarbiavimas, partnerystė ir jungimasis į klasterius
 • Veiksmingos kainodaros taktikos
 • Socialinis verslumas
 • Paraiškų rengimas ir projektų valdymas
 • Socialinės kompetencijos: savęs ir kitų pažinimas STRUCTOGRAM metodo pagrindu
 • Socialinė rinkodara
 • Komandos formavimas
 • Negotiating with “NO”
 • Negotiating in difficult situations

 

focus-design

Koučingas

our-service-three
Individualūs pokalbiai  su organizacijų vadovais, vykdančiais pokyčius. Koučingo pokalbio metu vadovas įgalinamas spręsti iškylančias problemas ar klausimus, plėsdamas savo mąstymą, keisdamas požiūrio kampus, atrasdamas kūrybiškas, nestandartines idėjas, analizuodamas patirtį ir savo sprendimus bei jų poveikį kitiems. Koučingo pokalbio metu taikomi įvairūs modeliai ir teorijos, įskaitant integralią lyderystę, veiksmo tyrinėjimą, GOAL, dramos trikampis ir kt.
Tai naujos formos seminarai, kuriuose dalyviai yra pagrindiniai turinio kūrėjai, lektorius atlieka ne konsultanto, o vedlio vaidmenį, pateikdamas mąstymo ir diskusijos rėmus, temas, provokuodamas naujus požiūrio taškus. Tokie seminarai yra 100% praktiniai ir 100% aktualūs, nes dalyviai patys iškelia klausimus ir problemas, o lektorius pateiktos medžiagos pagrindu inicijuojamos mąstymą keičiančios diskusijos, asmeninės ir kolektyvinės patirties analizė, problemų sprendimas ir tarpusavio konsultacijos.

 

dirbtuves

Dirbtuvės

workshop
Įvairaus formato diskusijos, padedančios skirtingoms suinteresuotoms grupėms, organizacijoms atrasti sąlyčio taškus ir sukurti idėjas jungtinėms veikloms ar projektams, sudaryti novatoriškus strateginės partnerystės modelius.
Praktiniai seminarai paslaugų įmonėms ar organizacijoms, paremti Paslaugų dizaino mąstymo metodu. Seminarai skirti sukurti paslaugas, kurios būtų aktualios, kokybiškos ir atitiktų klientų lūkesčius. Taip pat metodas padeda atlikti teikiamų paslaugų „auditą“ ir įvertinti, kas klientams trukdo pasinaudoti paslaugą, kokie paslaugos elementai netenkina kliento lūkesčių, kur reikalingi pakeitimai ar papildymai.

Paslaugų dizaino mąstymo metodas Service design thinking

– tai praktinis vizualinis metodas, leidžiantis paslaugų kūrėjui pačiam atrasti ryšį tarp paslaugos ir kliento: kaip ir kada klientas priima sprendimą dėl paslaugos įsigijimo, kokie kliento lūkesčiai kokybei ir kaip jis atpažįsta bei įvertina kokybę, kaip užtikrinamas kliento sugrįžimas ir lojalumas. Metodas padeda sukurti tikslingas, vartotojų poreikius ir elgseną atliepiančias paslaugas bei pasiekti klientą – išnaudoti rinkos potencialą.

Praktinis seminaras smulkioms įmonėms, pradedantiems verslininkams, NVO ar paslaugas teikiančioms valstybės įstaigoms. Seminaras vedamas taikant „Verslo Modeliavimo Paveikslo“ metodą. Seminaro metu darbuotojai viename popieriaus lape išdėsto organizacijos strategiją, tokiu būdu akivaizdžiai pamato trūkstamus ryšius, kliūtis ir galimybes plėtrai.

Verslo Modeliavimo Paveikslas Business Model Generation Canvas

– Įrankis padedantis suprasti įmonės įstaigos verslo modelį bei planuoti strategiją. Verslo paveikslo kūrimas apima 9 esminių elementų išsiaiškinimą ir integraciją: 1) teikiama vertė (produktas arba paslauga); 2) veiksmais reikalingi vertei sukurti (gamyba, paslaugos teikimas); 3) kertiniai ištekliai, būtini vertės kūrime (darbo jėga, įrengimai, piniginės lėšos); 4) partneriai (tiekėjai, bankas); 5) vartotojai bei vartotojų segmentai; 6) pardavimo kanalai vartotojui pasiekti (kaip vartotojui pateikiama prekė/paslauga arba kaip apie ją vartotojas sužino); 7) ryšių su klientais kūrimas; 8) sąnaudos ir 9) pajamų šaltiniai. Įrankis padeda įmonėms vizualiai ir sistemingai pamatyti verslo modelį, remiantis išvardintais devyniais kertiniais elementais bei sąsajomis tarp jų. Taip pat modelis padeda generuoti naujas verslo plėtros ir inovacijų idėjas.

Praktinis seminaras bendruomenėms ar asmenų grupėms, siekiančioms įkurti bendruomene, padedantis „inventorizuoti“ narių interesus bei gebėjimus, atrasti ryšius tarp problemų, lūkesčių ir turimų resursų, įgalinantis gyventojus sukruti vienijančią viziją ir integruotą, realiai įgyvendinamą strategiją.

Vertę kuriančių bendruomenių plėtros metodas Asset Based Community development

– metodas, įgalinantis bendruomenes kurti vertę, naudojant turimus materialinius ir nematerialinius resursus ir tokiu būdu tapti nepriklausomomis, versliomis ir ilgalaikėmis.

 

konsultacijos

Konsultacijos

konsultacijos-temos

Teikiame konsultacijas šiomis temomis

 • Klientų aptarnavimo kokybė ir paslaugų standartizavimas
 • Bendruomenių steigimas ir valdymas
 • Socialinis verslas
 • Rinkodara ir socialinė rinkodara
 • Informacinės technologijos ir socialiniai tinklai
 • Derybų ir konfliktų valdymas
 • Pokyčių valdymas
 • Komandos formavimas
 • Projektų paraiškų rengimas ir administravimas

 

truputis-darbu

Darbai

truputis-darbu-two

Video Seminarai

Video
Video
Video
Video

 

 

Kontaktai